نت آهنگ خەمی خوم نیە خەمی تومە

نت آهنگ خەمی خوم نیە خەمی تومە

رایگان!
(نت آهنگ خەمی خوم نیە خەمی تومە) √ برای ساز دیوان (دسته بلند) | سطح متوسط خوانند: محمد ماملی  …

نت آهنگ چی وا له‌ دنیا نامه‌وێ

تومان13.000
(نت آهنگ چی وا له‌ دنیا نامه‌وێ) √ برای ساز دیوان (دسته بلند) | سطح متوسط خوانند: ناصر رزازی  …