نت گیتار بیس Layla

نت گیتار بیس Layla

تومان23.000

(روی ادامه مطلب کلیک کنید)

ادامه توضیحات داخل وبسایت

 

 

(نت گیتار بیس Eric Clapton-Layla)

√ برای گیتار بیس (باس) | سطح پیشرفته

 

«لیلا» (انگلیسی: Layla) ترانه‌ای از درک اند د دامینوز و همچنین بازخوانی شده توسط اریک کلپتون است. این آهنگ توسط جیم گوردون و اریک کلپتون سروده شده‌است که ابتدا توسط گروه اولیه خودشان تحت عنوان درک اند د دامینوز اجرا شد. این آهنگ به عنوان سیزدهمین ترانه از تنها آلبوم استودیویی آنها محسوب می‌گردید.

 

نمونه فایل صوتی:

[audio mp3="https://harmonyonline.ir/wp-content/App%20File/115-Eric-Clapton-Layla-Bass-Drum-Line.mp3"][/audio]

 

متن ترانه:

You’ve been runnin’ and hidin’ much too long

You know it’s just your foolish pride

Layla, you got me on my knees

Layla, I’m beggin’ darlin’, please

Layla, darlin’, won’t you ease my worried mind

Tried to give you consolation

When your old man had let you down

Like a fool, I fell in love with you

you turned my whole world upside down

Layla, you got me on my knees

Layla, I’m begging, darling please

Layla, darling won’t you ease my worried mind

Let’s make the best of the situation

Before I finally go insane

Please don’t say we’ll never find a way

And tell me all my love’s in vain

Layla, you’ve got me on my knees

Layla, I’m begging, darling please

Layla, darling won’t you ease my worried mind

Layla, you’ve got me on my knees

Layla, I’m begging, darling please

Layla, darling won’t you ease my worried mind

در آن تنهایی شبانه چه می کنی

وقتی که می دانی کسی نیست که لحظاتش را در کنار تو سپری کند.

چه لحظه های بی شماری که به دور از تو و نهان از چشم تو گذرانده ام،

و همه این ها به خاطر آن غرور احمقانه بود

لیلا

کسی که سرانجام مرا به زانو در آورد تو بودی

و حالا این منم که دست به دامن تو شده ام

لیلای عزیزم

می شود آیا نگرانی های این ذهن پریشان مرا از بین ببری

همان طور که من سعی کردم تسلای خاطر تو باشم،

وقتی که یار دیرینت نا امید و دلشکسته رهایت کرد.

و من

دیوانه وار عاشقت شدم،

و تمام دنیای من زیر و رو شد.

حال بگذار که برای تو بهترین ها را به ارمغان بیاورم،

پیش از آن که سرانجام دیوانه شوم.

نگو که راه ما هرگز یگانه نخواهد بود.

نگو که تمام عشقی که داشته ام، بیهوده بود.

نت درامز Eric Clapton-Layla

نت درامز Eric Clapton-Layla

تومان22.000

(روی ادامه مطلب کلیک کنید)

ادامه توضیحات داخل وبسایت

 

 

(نت درامز Eric Clapton-Layla)

√ برای درامز (درام) | سطح پیشرفته

 

«لیلا» (انگلیسی: Layla) ترانه‌ای از درک اند د دامینوز و همچنین بازخوانی شده توسط اریک کلپتون است. این آهنگ توسط جیم گوردون و اریک کلپتون سروده شده‌است که ابتدا توسط گروه اولیه خودشان تحت عنوان درک اند د دامینوز اجرا شد. این آهنگ به عنوان سیزدهمین ترانه از تنها آلبوم استودیویی آنها محسوب می‌گردید.

 

نمونه فایل صوتی:

[audio mp3="https://harmonyonline.ir/wp-content/App%20File/115-Eric-Clapton-Layla-Bass-Drum-Line.mp3"][/audio]

 

متن ترانه:

You’ve been runnin’ and hidin’ much too long

You know it’s just your foolish pride

Layla, you got me on my knees

Layla, I’m beggin’ darlin’, please

Layla, darlin’, won’t you ease my worried mind

Tried to give you consolation

When your old man had let you down

Like a fool, I fell in love with you

you turned my whole world upside down

Layla, you got me on my knees

Layla, I’m begging, darling please

Layla, darling won’t you ease my worried mind

Let’s make the best of the situation

Before I finally go insane

Please don’t say we’ll never find a way

And tell me all my love’s in vain

Layla, you’ve got me on my knees

Layla, I’m begging, darling please

Layla, darling won’t you ease my worried mind

Layla, you’ve got me on my knees

Layla, I’m begging, darling please

Layla, darling won’t you ease my worried mind

در آن تنهایی شبانه چه می کنی

وقتی که می دانی کسی نیست که لحظاتش را در کنار تو سپری کند.

چه لحظه های بی شماری که به دور از تو و نهان از چشم تو گذرانده ام،

و همه این ها به خاطر آن غرور احمقانه بود

لیلا

کسی که سرانجام مرا به زانو در آورد تو بودی

و حالا این منم که دست به دامن تو شده ام

لیلای عزیزم

می شود آیا نگرانی های این ذهن پریشان مرا از بین ببری

همان طور که من سعی کردم تسلای خاطر تو باشم،

وقتی که یار دیرینت نا امید و دلشکسته رهایت کرد.

و من

دیوانه وار عاشقت شدم،

و تمام دنیای من زیر و رو شد.

حال بگذار که برای تو بهترین ها را به ارمغان بیاورم،

پیش از آن که سرانجام دیوانه شوم.

نگو که راه ما هرگز یگانه نخواهد بود.

نگو که تمام عشقی که داشته ام، بیهوده بود.

نت آهنگ Eric Clapton-Layla

نت آهنگ Eric Clapton-Layla

تومان28.000

(روی ادامه مطلب کلیک کنید)

ادامه توضیحات داخل وبسایت

 

 

(نت آهنگ Eric Clapton-Layla)

√ برای گیتارالکتریک | سطح پیشرفته

 

«لیلا» (انگلیسی: Layla) ترانه‌ای از درک اند د دامینوز و همچنین بازخوانی شده توسط اریک کلپتون است. این آهنگ توسط جیم گوردون و اریک کلپتون سروده شده‌است که ابتدا توسط گروه اولیه خودشان تحت عنوان درک اند د دامینوز اجرا شد. این آهنگ به عنوان سیزدهمین ترانه از تنها آلبوم استودیویی آنها محسوب می‌گردید.

 

نمونه فایل صوتی:

 

متن ترانه:

You’ve been runnin’ and hidin’ much too long

You know it’s just your foolish pride

Layla, you got me on my knees

Layla, I’m beggin’ darlin’, please

Layla, darlin’, won’t you ease my worried mind

Tried to give you consolation

When your old man had let you down

Like a fool, I fell in love with you

you turned my whole world upside down

Layla, you got me on my knees

Layla, I’m begging, darling please

Layla, darling won’t you ease my worried mind

Let’s make the best of the situation

Before I finally go insane

Please don’t say we’ll never find a way

And tell me all my love’s in vain

Layla, you’ve got me on my knees

Layla, I’m begging, darling please

Layla, darling won’t you ease my worried mind

Layla, you’ve got me on my knees

Layla, I’m begging, darling please

Layla, darling won’t you ease my worried mind

در آن تنهایی شبانه چه می کنی

وقتی که می دانی کسی نیست که لحظاتش را در کنار تو سپری کند.

چه لحظه های بی شماری که به دور از تو و نهان از چشم تو گذرانده ام،

و همه این ها به خاطر آن غرور احمقانه بود

لیلا

کسی که سرانجام مرا به زانو در آورد تو بودی

و حالا این منم که دست به دامن تو شده ام

لیلای عزیزم

می شود آیا نگرانی های این ذهن پریشان مرا از بین ببری

همان طور که من سعی کردم تسلای خاطر تو باشم،

وقتی که یار دیرینت نا امید و دلشکسته رهایت کرد.

و من

دیوانه وار عاشقت شدم،

و تمام دنیای من زیر و رو شد.

حال بگذار که برای تو بهترین ها را به ارمغان بیاورم،

پیش از آن که سرانجام دیوانه شوم.

نگو که راه ما هرگز یگانه نخواهد بود.

نگو که تمام عشقی که داشته ام، بیهوده بود.