نت آهنگ پدرخوانده–فینگراستایل

8,800 تومان
(نت آهنگ پدرخوانده–فینگراستایل) √ برای ساز گیتار | سطح پیشرفته   آهنگ پدرخوانده از آهنگساز ایتالیایی نینو روتا ، برگرفته…

نت آهنگ پدرخوانده – The Godfather

5,000 تومان
(نت آهنگ پدرخوانده - The Godfather) √ برای ساز گیتار | سطح آسان   آهنگ پدرخوانده از آهنگساز ایتالیایی نینو…