نت آهنگ بازی-والایار | bazi-Valayar

تومان5.000
(نت آهنگ بازی-والایار) √ برای ساز باغلاما | سطح متوسط   نت تنظیم شده برای ساز باغلاما(دیوان). همراه 2 فایل…

نت آهنگ ئه ی وه ی زارا

رایگان!
(نت آهنگ ئه ی وه ی زارا) √ برای ساز باغلاما | سطح آسان   محمد ماملی (خواننده آهنگ مه…
نت آهنگ به زولف و روخسار

نت آهنگ به زولف و روخسار

تومان6.200
(نت آهنگ به زولف و روخسار) √ برای ساز گیتار | سطح آسان   محمد ماملی (خواننده آهنگ مه ستوره…
نت آهنگ ئه ی وه ی زارا

نت آهنگ ئه ی وه ی زارا

رایگان!
(نت آهنگ ئه ی وه ی زارا) √ برای ساز گیتار | سطح آسان   محمد ماملی (خواننده آهنگ مه…