نت آهنگ گل سنگم-فینگراستایل

تومان8.000
(نت آهنگ گل سنگم-فینگراستایل) √ برای ساز گیتار | سطح پیشرفته | فینگراستایل   گُل سنگ ترانه‌ای است با آهنگسازی…

نت آهنگ گل سنگم-Gole Sangam

تومان4.500
(نت آهنگ گل سنگم-Gole Sangam) √ برای ساز گیتار | سطح آسان   گُل سنگ ترانه‌ای است با آهنگسازی انوشیروان…